Mariëtta van Bakel

vr, 16/12/2005 - 16:22 - 37_ En dan nu naar Afrika ©37_ En dan nu naar Afrika
Ik ben Mariëtta van Bakel, geboren in 1955, middelste uit een groot Brabants gezin. Hoorde niet bij de oudsten en ook niet bij de jongsten en zwijnde overal tussendoor. Ik was veel op pad in velden en wegen en klom graag in bomen. Begon mijn loopbaan als aardbeienplukker en was ondermeer bibliotheekassistente, archivaris, docent wiskunde, deed mee aan onderzoekswerk bij het NIPO, werkte als educatief medewerkster op het Nederlands Textielmuseum en Academy of Industrial Design en eindigde mijn werkzame periode als leerkracht groep 1 en 2 van een basisschool. Met genoegen kijk ik terug op mijn leven op de arbeidsmarkt. Zeilen kwam in Eindhoven en omgeving niet veel voor, ik kwam er pas rond mijn 30e voor het eerst mee in aanraking. Eerst bij kennissen aan boord. Later commercieel geboekte zeilvakanties, wat zo goed beviel dat ik in 1998 mijn eerste eigen schip kocht een Friendship 22. “Koop een boot werk je dood”, hoor je vaak. Nou mooi niet. Bij mij gold het elfde gebod: “Gij zult genieten”. Heerlijke jaren op de Grevelingen doorgebracht. Ik heb me theoretisch laten bijscholen op nautisch gebied en ging mijn zeilgebied vergroten. Toen mijn boot te klein werd, verkocht ik haar en vond tijdens de zoektocht naar een grotere boot, een prachtige 40 footer met een aardige vent als schipper. Het schip was niet te koop maar ik kon wel aanmonsteren voor een wereldreis. Een “proef”reis langs de oostkust van Engeland in 2004 heeft me niet van gedachten doen veranderen om maar op dat voorstel in te gaan. Zo is het gekomen